Linda Helén Haukland er utenom politiker, også forsker som historiker ved Universitetet Nord. Hun har satt seg godt inn i historia om den kjente predikanten og foregangsmannen Hans Nielsen Hauge, som opplevde en radikal kallsopplevelse som ungdom, og virket i Norge ved begynnelsen av 1800-årene.

Han medvirket til en demokratisk og likestilt tenking blant folk, og lærte folk viktigheten av å kunne lese og skrive, og for folk å ta ansvar for lokal utvikling av jordbruk og handel. Han var kristen predikant med nestekjærlighet i sitt budskap, og talte vekking til å ta eget ansvar for å skaffe arbeid og fortjeneste for de i sitt lokalmiljø.

Kjønnsdimensjon var fraværende i hans tenkning, og han lot kvinner ta ledelse om de var best skikka. Han medvirka til at Nordland fikk nye handelssteder, og at det kom lager av korn i fylket. Han såg på si reise i fylket at folk her nord svalt og led nød. Hans venner ble bosatt til å drive og ta ansvar for nye virksomheter, som ga arbeid til folk.

Linda Helén Haukland på Naustloftet i Jektvik, med foredrag om Hans Nielsen Hauge, møte i Rødøy KrF. Foto: Ole Edgar Nilssen

Før hans tid var landet styrt av embetsmenn og bondelensmenn, og folk måtte ha lov til å flytte, og det var forbudt å forkynne for lekmenn – det var forbeholdt presten. Han virka til at folk som kunne lese også begynte å skrive. At folk kan lære å skrive selv er viktig for utvikling i samfunn og lokal virksomhet og handel. Hauge ga ut mange bøker som ble lest utover i landet. Hauge ble til slutt fengsla for si virksomhet, for ulydighet mot embedsfolk.

Ordfører i Rødøy Inger Monsen ønsket Linda Haukland velkommen til kommunen, og ga uttrykk for at Linda som fylkespolitiker har sett behovene for støtte til små kommuner.

Med på møtet var også Elisabeth Dreyer som er prosjektleder i Gildeskål kommune for det gamle kirkestedet. Hun hadde i sitt innlegg tanker om hvorledes vi kan ta vare på de unge på stedet, og gi dem innstilling som gjør at de kan vende tilbake til kommunen sin etter skolegang. Det er viktig at lokalsamfunnet som helhet har tar vare på og har kontakt med sine unge.

Rødøy KrF hadde besøket av fylkesvaraordfører Linda Helén Haukland (KrF) onsdag 29. nov. Det møtte 25 mennesker på møtet som ble holdt på Naustloftet hos vertskap Solfrid og Kolbjørn Lorentzen. Møtet ble ledet av leder Tone Hammersmark Olsen i Rødøy KrF lokallag. Det kom tilhørere både fra øyene og fra fastlandet i kommunen. Det hører med at i Rødøy kommune med ferge til øyene, var kveldsmøtet her på den dagen som det går sein ferge.

Ole Edgar Nilssen