Ny Næring gjorde Roald Jonassen’s drone-satsing til vårt hovedoppslag i oktober 2016. Siden da har Engavågen-gründeren tatt store steg med sin kommende etablering.
  • Roald Jonassen’s demo-drone bygges i Bergen nå

  • Skal utvikle selvgående drone med stor anvendelse, til havs

  • Målet: flere titalls arbeidsplasser i Meløy

En selvgående drone, til havs.

- Markedet er stort – vi har samtaler med potensielle kunder som ser behovet for en autonom (selvgående, red.anm.) som kan samle inn ulike data. Eller påvise hvor fisken står, slik at kystfiskerne kan gå rett på feltet uten å måtte bruke unødig mye drivstoff til leting, forklarer Roald.

Han har tatt store skritt i lovende retning, etter at Ny Næring presenterte ham og nyetablerte Greenfish AS på denne tiden i 2016. Og akkurat nå, en viktig milepæl: på oppdrag fra Roald er Norwegian Research Centre (tidl. Christian Michelsen Research, red. anm.) i Bergen i gang med å bygge den aller første demo-dronen. Den som forhåpentligvis skal gi grunnlag for nye investeringer på flere titalls millioner kroner. Og der det etter testing er aktuelt å starte omfattende produksjon av havgående, selvgående droner. I Meløy.

- Nå har jeg fått med meg folk med tung industribakgrunn i styret og på eiersiden. Og skal man komme seg framover, må man gi og ta. Så, med nye investorer inne er min eierprosent i Greenfish AS nå nede i 51 prosent, opplyser 54-åringen.

Først demo, så stor-produksjon

Investeringene først: Roald har i år hentet investorkapital og fått 600.000 kroner i kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge. For å bygge demo-dronen i Bergen. Andre viktig saamrbeidspartnere er Kunnskapsparken i Bodø og Meløy Utvikling KF. Og så, når det gjelder tung industribakgrunn: Jan Kildal, opprinnelig fra Meløy og tidligere finansdirektør i Orkla samt tidligere toppsjef i OVDS og Norske Skog – han er nå styreleder og inne som eier. Likeså er Finn Nordmo inne, han er tidligere Hydro Agri-direktør i Glomfjord – nå styremedlem og medeier hos Roald. Og Erik Drengsrud med allsidig næringsbakgrunn, nå kjent fra Myken Destilleri.

- Først må vi vise markedet en demo-drone, slik at de vet at vi klarer dette. Så kan vi starte hovedprosjektet – vi håper finansieringen er klar til våren.

- Og hovedprosjektet, det er?

- Etter at de aller første dronene er bygget i utviklingsmiljøet i Bergen, ser jeg for meg at de første som skal ut i markedet blir bygget i verkstedet mitt på Engavågen, opplyser han.

- Men, blir utviklingen slik vi håper og tror, ser vi mye på Glomfjord Industripark!

4-5 år fram i tid, dersom ting utvikler seg slik vi håper, ser vi for oss flere titalls arbeidsplasser i denne produksjonen. I Meløy, selvsagt. - Ronald Jonassen

Flere titalls jobber

Med solid støtte fra Meløy Utvikling KF jobber nemlig Roald Jonassen for å etablere stor og lokal produksjon av havgående droner.

- 4-5 år fram i tid, dersom ting utvikler seg slik vi håper, ser vi for oss flere titalls arbeidsplasser i denne produksjonen. I Meløy, selvsagt.

Og mens planene hans i selskapet Linetec i 2016 først og fremst dreide seg om droner til automatisert kystfiske…

- Så satser vi i første omgang altså på en selvgående drone som har mange anvendelsesmuligheter, og i mange bransjer. Dette ser ut til å være lettere å lage forretning av, i hvert fall i første omgang. Men jeg har fortsatt hovedfokus på fiskerinæringa, understreker han.

Lovende for Roald

Med høstens utvikling viser Greenfish seg som en veldig lovende satsing, på tampen av Meløy’s omstillingsprogram. De trådløse overflate-dronene kan vise seg å være svært anvendelige i mange typer aktivitet til havs, både nasjonalt og internasjonalt.

- Min egen rolle framover? Jeg er jo en tekniker, en som liker å utvikle løsninger. Selskapet trenger etter hvert en profesjonell leder som skal samarbeide med styret og jobbe i markedet – der er jeg veldig åpen for forandringer, sier han.

Roald Jonassen (54)

Født og oppvokst ved Engavågen, er gift og har tre barn på 27, 23 og 18 år. Mekanisk utdanning med fagbrev fra Hydro i Glomfjord, før han i 1984 etablerte Engavågen Sveis og Maskin, med 5-6 ansatte på det meste. Største oppdrag var vedlikehold av transportbånd i gjødselfabrikken, og vedlikehold hos store industrivirksomheter som Statkraft, Salten Verk og Norcem. Firmaet ble i 2000 avløst av Ceramtek, basert på unik bruk av kjeramiske materialer i industrivedlikehold, og med internasjonale ambisjoner. Fikk i 2008 hjerteproblemer og gjennomgikk flere operasjoner, men beholdt verkstedet i Saura. Etablerte Linetec AS i 2014 for å utrede ulike tekniske prosjekter, og dette resulterte i etablering av Greenfish AS i -16, et selskap han i dag eier (51,8 %) sammen med Erik Drengsrud (22,8 %) Jan Kildal’s Jake AS (17,5 %) og Finn Nordmo (8,8 %). Linetec AS driver i dag turistmålet Myken Fyr.