Vi mener slike uttalelser fra EUs energikommisær er totalt uakseptable, og vitner om en manglende respekt for det norske folkestyret og vårt felles eierskap til kraftressursene.

I Norge har vi i over 100 år bygd ut kraftsystemet vårt i fellesskap. Lokalsamfunn har tatt kostnaden av naturinngrepene, og får inntekter av kraftproduksjonen. Vannmagasinene våre er en grunnleggende trygghet for folk og næringsliv under kalde vintre og tørre somre, og er grunnlag for et konkurransedyktig norsk næringsliv.

EUs energikommisær viser ikke forståelse for dette. Det gjør heller ikke Høyres energipolitiske talsperson, Nikolai Astrup, som går langt i å forsvare uttalelsene fra EUs energikommisær. Dårlig skjulte trusler fra EU er tydeligvis akseptabelt for Høyre, og vitner igjen om en energipolitikk mer drevet av en EU-vennlig ideologi enn hensynet til norske interesser.

Heldigvis er ikke Norge del av EU. Derfor bestemmer vi selv om vi skal bli del av fjerde energimarkedspakke eller bygge nye utenlandskabler. Senterpartiet sier nei til begge deler.

Det er ikke bare Høyre som bør ta innover seg hvem som eier de norske kraftressursene, og hvem som skal tjene på dem. Statnetts øverste leder, Hilde Tonne, har i en podkast hos Nettavisen en rekke urovekkende kommentarer om strømpriser og utlandskabler.

Den sterke prissmitten Norge har opplevd fra Europa kommer som følge av politiske valg. Ukloke politiske valg, tatt på bakgrunn av feilaktige analyser fra Statnett.

Analysene sa at byggingen av nye utenlandskabler til Tyskland og Storbritannia bare ville øke strømprisene noen få ører. Resultatet har i perioder vært flere kroner.

Likevel tar Tonne til orde for å bygge nye utenlandskabler til Danmark, og forsøker å slå fast at «energi har ikke grenser».

Det stemmer rett og slett ikke. Energi har grenser der vi setter dem.

Derfor har regjeringa sagt nei til å bygge ny utenlandskabel til Skottland. Vi har sagt nei til å bygge utenlandskabler fra første del av havvindsatsingen, og vi mener at vi ikke bør bygge nye utenlandskabler til Danmark når våre to eldste forbindelser når sin tekniske levealder om få år. Dette er å sette grenser for energi.

Prissmitten fra Europa er ingen naturlov, og den kan reduseres med politiske valg.

De som forsøker å fremstille det som uunngåelig at Norge skal kobles tettere på det europeiske kraftmarkedet tar feil. Det valget ligger hos det norske folkestyret, ikke hos Høyres ideologer eller europeiske energikommisærer.

Gro-Anita Mykjåland, energipolitisk talsperson for Senterpartiet