Nå sitter jeg på sidelinja og ikke har full innsikt, men så langt jeg vet, er dette ikke tilfelle, men kunne skape usikkerhet for enkeltpersoner og pårørende.

Jeg var aktiv politiker i hele Kampli sin periode (og vi er fortsatt venner). Vi var klare i våre bestillinger til administrasjonen om alternativer og det var ingen tvil om at det var politikken som bestemte. Kampli var vel ikke alltid enig men lojal og økonomien i kommunen var god. Selv har jeg jobbet i administrasjonen i alle år, vi kunne være helt uenig i sak men hundre prosent lojal som arbeidskollegaer. Kanskje dagens politikere har noe å lære, de har et stort arbeidsgiveransvar.

Skal vi lykkes med en god omstilling, er første prioritet at alle gode forslag, både fra flertallet og mindretallet i kommunestyret blir lagt vekt på, det blir aldri bra hvis man ikke kan lytte til hverandre, og det må være politikken som bestemmer.

Til slutt: Ære være for at det enda finnes politikere som ikke alltid har rett, men som kan innrømme at de kanskje har gjort en feil, og vil få det sjekket. Takk og pris for at det enda finnes noen som kan innrømme at de kan gjøre en feil.

Som aktiv Frp-politiker, er det sikkert mange som stusser, men jeg hører ikke til flertalls-gruppa.

Hanne Aidijervi