Posisjonen (FrP, Ap, MFF og V) valgte å fjerne flere av sparetiltakene kommunedirektøren hadde foreslått uten å finne alternativ økonomisk inndekning. Kommunens budsjett var foreslått med et resultat på 4,3 millioner i 2024. Når denne bufferen ble krympet ned av posisjonen til knappe 0,1 millioner, fremstår budsjettet som lite realistisk. Ekstra utbytte fra Meløy Energi, som endte på 6 millioner, mener vi i opposisjonen er urealistisk med bakgrunn i problemene energiselskapet har stått i. I tillegg ble det vedtatt at eiendomsskatten skal avvikles i perioden. Dette innebærer nye kostnadskutt på mellom 4-32 millioner som på ingen måte blir gjenspeilet i budsjett eller budsjettplan.

I budsjettbehandlingen stemte jeg feil i siste votering og fikk ikke anledning til å korrigere dette av ordfører. Det var ikke noe stolt øyeblikk å kunngjøre på talerstolen at jeg hadde stemt feil, men det skal jeg likevel gjøre igjen om det skjer. Partiene i opposisjonen (Sp, H, SV og KrF) er enige i at budsjettet sannsynligvis ikke er realistisk. Derfor ble det sendt en anmodning om lovlighetskontroll til Statsforvalteren 22. desember 2023. Pål Einar Olsen (H) og Hans Ove Hagen (Sp) redegjorde godt for bakgrunnen for anmodningen og voteringen fra talerstolen 8. februar i år. Det er synd at så få fikk det med seg.

Så står jeg inne for at posisjonen er uansvarlige og feige. De er feige fordi de ikke evner å peke på hvilke kutt de vil gjøre, men overlater det til kommunedirektøren som allerede har hendene fulle. Det er uansvarlig fordi posisjonen legger opp til et driftsresultat så nært null på et budsjett på 930 millioner.

Flaats omtanke for kommunedirektører, deler jeg ikke. Hvis flertallet i kommunestyret ønsker å kjøre kommunen i grøfta, så skal kommunedirektøren utføre dette uten ugrunnet opphold. På samme måte skal kommunedirektøren sørge for at administrasjonen leverer objektive saksfremlegg og fakta som politikken skal fatte sine beslutninger på. Det er dette en kommunedirektør skal måles på, ikke på hvor mange år vedkommende har sittet i stillingen eller hvor sliten hen er.

Med vennlig hilsen Kristian Haukalid (SV)