For når man som lokalpolitiker, med feil postadresse, og med klare meninger, blir karakterisert som bare bygdekamp, helt uten substans, da tenker jeg det er på tide å si noe tilbake.

I Norge bruker vi betegnelsen den fjerde statsmakt om pressen og andre massemedier, og dens viktige rolle som kritiker og overvåker av samfunnstopper og politikere. I et lite lokalsamfunn som Meløy har vi en lokalavis som skal framstå objektiv og nøytral mellom bygdene i Meløy, Rødøy og Gildeskål. En jobb som kan være vanskelig, spesielt når man har medarbeidere med en oppfatning at man sitter på «fasiten». De som ikke er enig, de retter man skytset mot. Gjennom karakteristikker og lettferdige fakta, underbygger man sine egne oppfatninger av virkeligheten.

Som lokalpolitiker har man ingen problemer med at hvem som helst er kritisk eller totalt uenige med det man står for, spesielt når man holder innlegg på talerstolen i kommunestyresalen. Men gjør det på ærlig vis. Deres forsøk på å være en reflektert samfunnsdebattant krever at man tørr å prøve ut egne tanker og holdninger, men her blir meningen bak altfor tydelig. På samme måte som man blir karakterisert som «representant derfra» så blir dere en «journalist derfra».

Så la det være helt klart – Jeg mener bygdeskolen i alle kretsene har en unik verdi for bygdene sine og en stor verdi for Meløy kommune. Man kan få mene noe annet, men ikke prøv å dekke seg bak fasaden som uhildet journalist. Det tjener ingen på, og her mener jeg at dere i Kulingen har et redaksjonelt ansvar, men mindre dere vil bli oppfattet som en «avis derfra».

Som lokalpolitiker i Meløy jobber man for gode tjenester på tvers av kretser, politiske parti, i tett samarbeid med administrasjonen og folket man er valgt inn av. Helt uavhengig av hva en ulv i fåreklær måtte mene.

Hans Ove Horsberg Hagen (Sp)