Alltid. Ville han hit.

51 år, og med variert bakgrunn som både fagarbeider og ingeniør. Hele yrkeslivet har han hatt med seg lysten til å jobbe for Statkraft. Nå gikk drømmen i oppfyllelse.

Helt siden sommerjobbene her for noe sånt som 35 år siden, har Frank Holter (51) hatt lyst til å jobbe for Statkraft. Og nå gjør han det! – Jeg liker å være en del av en interessant samfunnsutvikling, gjennom dette selskapet, sier han. Foto: Edmund Ulsnæs
Annonsørinnhold produsert av Kulingen

- Vet du hva? Jeg har alltid hatt i tankene at: «Her vil jeg jobbe!». Det begynte med at jeg var utplassert her i 8. og 9. klasse, og sommerjobbene her i 1987 og -88, smiler Frank Holter. - Så gikk livet andre veier, men den tanken slapp aldri. Så, da jeg fikk denne jobben fra i sommer, så er hovedgrunnen til at jeg kommer: jeg har alltid hatt lyst til å jobbe i Statkraft!

Så, da jeg fikk denne jobben fra i sommer, så er hovedgrunnen til at jeg kommer: jeg alltid har hatt lyst til å jobbe i Statkraft!

Frank Holter

En del av noe større

Og nå er målet nådd – han er ikke bare på besøk, men fast ansatt – som teknisk saksbehandler i Statkraft-basen på Fykan.

Håndtering og korrigering av tegninger er typiske oppgaver, og i støttefunksjon til prosjekter. Gjennom BIM (building information modeling) skal modell, tegning og all dokumentasjon henge sømløst sammen – helt fra starten av et prosjekt og til drift og vedlikehold.

Dette krever fortløpende oppdateringer med ny kunnskap. Avdelingen Frank jobber i er en global støttefunksjon, men arbeider mest mot Norge – likevel er mye av arbeidsspråket på engelsk.

- Å være en del av og være med på en veldig interessant samfunnsutvikling, gjennom Statkraft – jeg synes dette er en veldig spennende jobb!

Foto: Edmund Ulsnæs

Allsidig på vedlikehold

Frank er oppvokst på Ørnes der han, med unntak for drøyt 6 år i Ringsaker ved Mjøsa, også har vært bosatt så godt som hele sitt voksne liv.

Først elektrikerutdanning i Glomfjord, med læretid hos daværende Norsk Hydro. Så en periode som vedlikeholdstekniker for Gilde i Bodø, før REC Wafer i Glomfjord – allsidige Frank jobbet både elektrisk, mekanisk og med automasjon, og tok videreutdanning som ingeniør i REC.

Bråstopp i 2011-12. Frank løste sitt arbeidsbehov ved å bli arbeidsleder for de kommunale vaktmesterne i Ringsaker i Innlandet – senere prosjektleder for stor-utbygging av ny barneskole, og så for idretts- og svømmehall samme sted, før bassengleverandøren i prosjektet hentet ham over.

Og så var det på forsommeren i 2018 at han og kona Sølvi flyttet nordover til nybygget hus i Torsvikskogen ved Ørnes.

I Statkraft dreier det seg om vekst og utvikling, og ambisjonene om vekst synes jeg er veldig spennende!

Frank Holter

Liker vekst, liker Statkraft

Etter hjemkomsten kjenner vi ham jobbmessig fra rollen som prosjektleder i Meløy kommune, byggingen av Meløy helse- og velferdssenter. Og deretter fra jobben som vedlikeholdskoordinator for båter og flåter i Nova Sea, før han fra 1. juni i år altså er Statkraft-mann. - I Statkraft dreier det seg om vekst og utvikling, og ambisjonene om vekst synes jeg er veldig spennende! - Så har Statkraft dessuten alltid vært kjent for å være en god arbeidsplass, og dét har jeg fått bekreftet!