3 NYE, FRA 3 LAND

En 58-åring fra folketette Nederland, en 27-åring fra storbyen Addis Abeba i Etiopia, en 51-åring fra Meløy i Norge. Ja, akkurat så spennende sammensatt er deler av staben hos Statkraft!

Boele Kuipers (f.v.), Rakeb Dubale Desta og Frank Holter. Foto: Edmund Ulsnæs
Annonsørinnhold produsert av Kulingen

Trioen er nemlig årets nokså ferske ansettelser i basen på Fykan ved Glomfjord. Boele Kuipers (f.v.) tiltrådte som senior rådgiver GIS (geographical information systems) allerede 1. april i år. Rakeb Dubale Desta var på plass 14. august som GIS-medarbeider – begge disse har bosatt seg i Glomfjord. Tredjemann på bildet er Frank Holter, teknisk saksbehandler siden 1. juni i år – før dette kjenner vi Ørnes-mannen fra jobber hos Nova Sea og Meløy kommune.