Nytt verktøy til viktig inspeksjon

Foto: Vegard Anmarkrud
Annonsørinnhold produsert av Kulingen

De 190 ansatte i Yara Glomfjord produserer over 800.000 tonn mineralgjødsel og kalksalpeter hvert år, og dette gjør Glomfjord til en av de travleste havnene i Nord-Norge.

I den avanserte fabrikken er det kun supernøyaktighet som gjelder, og nå tas det i bruk helt ny teknologi for å inspisere en enormt stor og viktig buffertank. Vi gir ordet til fabrikkinspektør Knut Breivik: