Presisjon teller

Med sin nyinntrådte stilling som målekontrollør hos Statkraft, utnytter Joachim Pedersen (34) sin ekspertise i nøyaktighet og pålitelighet ved Europas fremste aktør innen fornybar energi.

Joachim Pedersen står klar til å sikre presisjon i energimålingene. Foto: Jamil Berglund
Annonsørinnhold produsert av Kulingen

- Sånn helt nyaktig begynte jeg 2. januar, på grunn av at den første januar var en helligdag. Så jeg har vært her nesten to måneder, deler han med et smil.

Hans rolle er avgjørende i energigigantens daglige virke; han sikrer at målerne som registrerer energiforbruket i Statkrafts omfattende nett av kraftverk, er nøyaktige ned til minste kilowattime.

- Et lite avvik kan få økonomiske konsekvenser på flere millioner, forklarer han med alvor i stemmen.

Fagbrev som energimontør

Før han fant sin vei til Statkraft, hadde Joachim en bred bakgrunn innen energi og elektrisitet. Han begynte sin reise i Meløy Energi som energimontør, før han fortsatte å bygge på sin kompetanse hos Arva AS.

- Man kan si energimontørfaget er det jeg har fagbrev som. Energimontør skal få strøm fra kraftstasjon til forbruker, alt mellom produsent og forbruk med linjebygging, kabel og distribusjonsnett, forklarer han.

Hans vei har vært preget av kontinuerlig læring og tilpasning, fra fagbrev som energimontør, via teknisk fagskole, til en omfattende erfaring fra en rekke områder innen energisektoren.

Med fokus og nøyaktighet utfører Joachim kalibrering av måleutstyr. Foto: Jamil Berglund

Familie først

Hva gjorde Statkraft til en attraktiv arbeidsgiver for Joachim? Svaret ligger i lokalsamfunnet og familien.

- Her i Meløy har vi en liten fin kommune der alle kjenner alle, og da lar jeg barna heller vokse opp her, uttrykker han, noe som speiler hans ønske om et godt liv for familien.

Denne nærheten til hjem og familie er sentral både i og utenfor jobb, hvor hans tidligere hobbyer med musikk og teknikk fortsatt har en varm plass i hjertet

Muligheter videre

På Statkraft finner Joachim ikke bare en jobb, men en mulighet til å vokse.

- Nå har jeg ikke vært hos Statkraft så lenge, men kanskje finnes det muligheter både opp og til siden, reflekterer han over sin nye rolle.

Hans arbeidsdager er varierte, fra kontroll av målere til kalibrering og vedlikehold, alltid i team på to for å sikre kvalitet og sikkerhet.

- Vi har som policy at man alltid er ute på oppdrag i lag om to, forklarer han, og understreker betydningen av samarbeid og fellesskap.

Utdanning er bra

Til de som ønsker å utvikle sin karriere, understreker Joachim verdien av etterutdanning og åpenhet for læring.

- Man trenger ofte etterutdanning for å utvide sine horisonter, påpeker han, og deler hvordan teknisk fagskole ikke bare beriket hans faglige kunnskap, men også åpnet opp for nye muligheter.

Hans reise fra energimontør til målekontrollør viser verdien av tålmodighet og det å stadig søke ny kunnskap. Joachim oppmuntrer til etterutdanning, ikke bare for jobbens skyld men også for den personlige veksten det medfører.

- Læring er en reise som aldri ender, sier han, og minner oss om at hver ny lærdom bidrar til både profesjonell forbedring og personlig opplysning.

Tekst og foto: Jamil Berglund, Kulingen Marked