Viktige karer til viktig bedrift

De er nye og ferske, men viktig, viktig. Anleggsavdelingen hos Meløy Energi teller hele 19 ansatte – de aller fleste rekrutteres gjennom den gode satsingen på lærlinger.

Anleggsleder: Jan Erik Risvik Foto: Edmund Ulsnæs
Annonsørinnhold produsert av Kulingen

Levi Johnsen (19), oppvokst Åmøyhamn, Engavågen. Sønn av Hallstein Johnsen og Elisabeth Østerhus. John-Lucas Indergaard (18), oppvokst Halsa. Sønn av Weronica og John Marius Indergaard.

Ny lærling: Levi Johansen Foto: Edmund Ulsnæs

Enkelt for Levi

- Det er overraskende tungt, faktisk! Både å klatre opp og å stå der oppe og jobbe. Men det ser veldig enkelt ut når de gjør det, de som har erfaring! Levi Johnsen er lærling siden 14. august hos Meløy Energi. Som energimontør, etter først kjemiprosessfag og deretter vg1 og vg2 elektro på videregående i Glomfjord. - Men det er dette du har villet, lenge? - Ja, jeg var her på utplassering i 9. klasse, og dette traff veldig bra, så valget videre var enkelt for meg – det var her jeg ville ta fagbrev, forteller Levi. - Tja, jeg liker å jobbe ute, jeg liker at det er så variert, og jeg liker at det er litt spennende – fysisk arbeid, ofte i litt dårlig vær – jeg liker det!

Jeg liker å jobbe ute, jeg liker at det er så variert, og jeg liker at det er litt spennende.

Levi Johnsen
Ny Lærling: John-Lucas Indergaard Foto: Edmund Ulsnæs

John-Lucas vil ute

Vi møter Levi inne i varmen, sjef Jan Erik Risvik spanderer kaffe og en pinne-is. Og sammen med oss, også John-Lucas Indergaard (18) – begynte samme dag i samme fag som arbeidskameraten Levi – de gikk også elektroløpet på videregående sammen. John-Lucas er sønn av en byggmester, og det var sammen med pappa John Marius at han fikk smaken på: - Utearbeid passer meg best, og jeg foretrekker vinteren, for jeg blir fort varm når jeg jobber, og liker ikke altfor mye arbeidsklær! Nå er han bosatt og stasjonert på Ørnes, mens Levi har base Engavågen. Begge altså glad i utearbeid, bruke kroppen, fysisk arbeid, sikkerhetskravene. - Det er tungt arbeid, men mindre tungt i dag enn før i tiden, fordi vi stadig får bedre verktøy, skyter sjefen inn fra siden.

Det er tungt arbeid, men mindre tungt i dag enn før i tiden, fordi vi stadig får bedre verktøy.

Jan Erik Risvik

Jan Erik leder mange

Sjefen: Jan Erik Risvik (41) er anleggsleder siden 2018 hos Meløy Energi – leder en stab på 19 ansatte. Oppvokst Neverdal, fagbrev elektriker og fagbrev energimontør, senere teknisk fagskole. Og, medlem i prøvenemnda for energimontørfaget i Salten. - Alle våre 15 energimontører har tidligere vært lærling i bedriften! Uten lærlinger hadde vi blitt fri for folk, rett og slett, for det er krevende å hente folk utenfra, fastslår Jan Erik. - Så, disse to er kjempeviktig for oss! viser han fram sine to nyansatte.