Fantastisk. Og fantastisk viktig.

Bilfinger Glomfjord har prestert en snu-operasjon i sikkerhetsarbeidet sitt som det står respekt av. Så ble det da også markert og gratulert på skikkelig vis her om dagen.

- Gratulerer til dere, Knut Ivar, med fantastiske HMS-resultater! Yara-sjef Øyvind Jenssen (t.v.) mener Bilfinger-sjefen (t.h.) og hans stab har et stort konkurransefortrinn av å ha jobbet meget bra med skadeforebygging i vedlikeholdsarbeidet de siste årene. I midten ser vi en også fornøyd Asgeir Bruseth – han er HMS-sjef i Bilfinger Engineering and Maintenance Nordics AS. Foto: Edmund Ulsnæs
Annonsørinnhold produsert av Kulingen

God grunn til hjertelig håndtrykk og brede glis i Glomfjord Industripark: viktige ledere gratulerer hverandre, og ikke minst staben hos Bilfinger!

- Vi er imponert over innsatsen deres, og utrolig glad for at vi er der vi er! Var blant de fine ordene fra Yara Glomfjord-sjef Øyvind Jenssen, til hans lederkollega hos hovedleverandør av vedlikeholdstjenester. Knut Ivar Amundsen i Bilfinger.

- Jeg er veldig, veldig stolt av mine ansatte, smiler sistnevnte.

- Uten fokuset deres på HMS ute på vedlikeholdsjobber for Yara, så ville vi aldri oppnådd dette!

Jeg er veldig, veldig stolt av mine ansatte. Uten deres HMS-fokus ute på vedlikeholdsjobber ville vi aldri ha oppnådd dette!

Knut Ivar Amundsen

Imponert HMS-sjef

Saken: Bilfinger Glomfjord har jobbet 500 tusen timeverk i vedlikehold i Yara-fabrikken - uten fraværsskader!

- 15.000 jobber. 8 år uten fraværsskader – den siste var 8. juni 2016 - dette er rett og slett veldig imponerende!

Det er Asgeir Bruseth som snakker – på hyggelig besøk nordover denne dagen, og deltaker i hyggelig allmøte og hyggelig feiring. Asgeir er HMS-sjef, altså helse, miljø og sikkerhet, i Bilfinger Engineering and Maintenance Nordics AS. Og, han trekker fram et faktum som gjør det hele bare enda mer imponerende:

- De siste 5-6 årene har det vært stor turn-over. Nesten halve staben er nye, og med så mange nye, og mange lærlinger inn, er opplæring og sikkerhetsfokus ekstra krevende.

Bilfinger-staben har arbeidet 500 tusen timeverk i Yaras fabrikker i Glomfjord – uten skadefravær! Dette må feires, og her ser vi staben i serveringskø i MBS-kantina – ledelsen spanderte deilig varmmat på alle. Foto: Edmund Ulsnæs

Snudd på hodet

Historisk var verksted og vedlikehold en integrert del av gjødselfabrikken i Glomfjord – den som ble bygget i årene fra 1947. Gjennom omstillingsprosessene fra 1990-tallet ble disse avdelingene til egen enhet, og senere solgt ut – Bilfinger-flagget vaiet for godt i industriparken fra 2013. Tyske Bilfinger er en internasjonal gigant på

industrivedlikehold, og har i Norge 12 avdelinger og om lag 1.200 ansatte. 52 av dem ledes av Knut Ivar Amundsen i Glomfjord. Og selv om han og staben i dag leverer sine vedlikeholdstjenester til en pen rekke kunder, har Yara Glomfjord i alle år den suverent største.

- Jeg husker en samtale med tidligere fabrikksjef Arve Jordal – Bilfinger-ansatte var ofte involvert i tilløp til skader, og erfaringen tilsa at neste fraværsskade ville oppstå med en Bilfinger-ansatt, i fullgjødselfabrikken, fortalte Øyvind Jenssen foran det nylige Bilfinger-allmøtet.

- I dag er dette snudd helt på hodet, og dét er helt utrolig bra! Det absolutt verste jeg vet er når folk skader seg – jeg vil at alle skal komme hjem til familien minst like hel som da de dro på morran!

Bilfinger i Glomfjord har i dag 52 ansatte, og de aller fleste av dem var til stede da daglig leder Knut Ivar Amundsen inviterte til allmøte for å gratulere med: ingen fraværsskader i vedlikeholdsarbeidet for Yara Glomfjord….siden 8. juni 2016!  Foto: Edmund Ulsnæs

Ikke hvilepute!

Øyvind representerer altså Yara, som selv presterer særdeles godt internasjonalt på HMS og skadebekjempelse. Foran de Bilfinger-ansatte og deres ledere understreket han også hvor viktig de oppsiktsvekkende gode resultatene er, for vedlikeholdsleverandøren.

- Dette er helt klart et stort konkurransefortrinn dere har, når vi skal velge oss kontraktører eller fornye avtaler, sa Øyvind.

Han fikk i retur rosende ord fra Knut Ivar Amundsen, som takket for det systematiske samarbeidet som ligger bak god-resultatene. Men:

- Det gjelder å beholde fokus og ikke la dette bli en hvilepute. Vi har hatt tilløp til hendelser som kunne endt mye verre, så vi må fortsette å gjøre det vi skal, og være helt sikre på at ting er sikkert, før vi starter på en jobb!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs, Kulingen Marked