Lokalt ansatt –med nasjonalt ansvar

Over 330 vannkraftverk, mer enn 2.600 eiendommer. Statkraft er en gigantisk eiendomsbesitter, og må ha eksperter på eiendomsforvaltning. Mye av den spisskompetansen sitter på Fykan i lille Meløy.

De betjener hele Norge, og en rekke viktige oppgaver knyttet til Statkrafts enorme eiendomsmasse. Men altså, fra Fykan i Meløy! Fra venstre Tormod Kristiansen, Ida Sofie Mienna Olsen, Kirsten Ottem Boberg – som har arbeidsbase i Trondheim – og Mathias Mehlum. Foto: Privat
Annonsørinnhold produsert av Kulingen

Nei, jeg treffer mange her lokalt som ikke aner at det er slike ting vi gjør, fra lille Fykan.

Ida Sofie Mienna Olsen

- Nei, jeg treffer mange her lokalt som ikke aner at det er slike ting vi gjør, fra lille Fykan, nikker Ida Sofie Mienna Olsen. - Da jeg fikk jobben i sommer, så visste jeg ikke særlig mye, jeg heller! smiler den ferskeste av fjesene vi skal presentere i denne artikkelen.

Statkraft eier mer enn 2.600 gårds- og bruksnumre i Norge, og har ulike rettigheter til langt mer enn 12.000 eiendommer!

Tormod Kristiansen

Stor-eieren

Fykan. Vi har sikkert lesere som aldri har stått her framfor Glomfjord Kraftverk helt innerst i Glomfjorden. Eller er i det minste sjelden på besøk.

Den majestetiske kraftverksbygningen står selvsagt her fortsatt, utmerket bevart i tilnærmet sin opprinnelige form, gjennom mer enn 100 år. Men, innenfor veggene, der er endringene store.

Utgangspunkt: de 32 årsverkene som Statkraft forpliktet seg til å opprettholde her, etter at Storglomfjord-utbyggingen ble ferdigstillet på 1990-tallet.

- Statkraft eier mer enn 2.600 gårds- og bruksnumre i Norge, og har ulike rettigheter til langt mer enn 12.000 eiendommer! opplyser nestor Tormod Kristiansen.

- Fra Fykan betjener vi hele Statkraft, eller andre, med oversikt og informasjon om disse eiendommene. Men vi utfører også en rekke andre oppgaver.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi, og eier mer enn 330 vannkraftverk – over 220 av dem i Norge.

Meløy-regionens flotteste eiendom? Glomfjord Kraftverk er utmerket ivaretatt gjennom 100 år, men på innsiden av stasjonsveggene er aktivitetene sterkt endret gjennom årene. I denne artikkelen presenterer vi Statkrafts viktige eiendomsforvaltere, som har sine kontorer her. Foto: Vegard Anmarkrud

Fykan er sentral

Den mangslungne Statkraft-virksomheten i Meløy, der de ansatte har avkjørsel inne i Fykantunnelen, er delt i flere avdelinger. Alle er nasjonale, og der noen ledes her fra Fykan – et eksempel er faggruppe lokalkontroll og relévern, som ledes av Anniken Tostrup fra Glomfjord.

Andre avdelinger ledes fra hovedkontoret på Lilleaker, som NBC - Concessions & Environment med i alt 10 ansatte – det er der Eiendom på Fykan utgjør en viktig del.

- Et viktig ansvarsområde for oss, er også utbetaling av forpliktelser, der Kirsten hos oss har hovedansvaret. Et eksempel der er utbyggingen på Fosen-halvøya. Med så mange eiendommer og eierinteresser, er mengden av forpliktelser stor, og det er en veldig fordel for Statkraft at vi har dette samlet, her, opplyser Tormod.

Spennende jobber

Som også, sammen med sine kolleger Mathias og Ida Sofie, håndterer salg av grunn og eiendom. Og gir bistand i forbindelse med inngåtte avtaler, eller nye. Og gir bistand i forhandlinger, for eksempel med grunneiere og andre rettighetshavere. Og i prosjekter, for eksempel på erverv av grunn – altså kjøp av privat eiendom eller rettigheter.

Dette er viktig kompetanse, i forbindelse med vannkraft- og vindkraftutbygginger og regulering. Men også i driften av Statkrafts mange anlegg.

- Vi har veldig spennende jobber hos en fin arbeidsgiver, fastslår Ida Sofie. - Og lærerikt, understreker Tormod.

Sammensatt og kompetansekrevende arbeid. Dermed trenger avdelingen jevnlig å rekruttere inn ny kunnskap. Som blir en god balanse med andres lange erfaring.

- Vi jobber innen eiendom, men med alle de prosjektene vi er involvert i, i ulike anlegg, ja, så må vi faktisk vite for eksempel hvor mye 200.000 kubikk med stein er, og hvor mange lastebillass det blir! smiler Tormod.

TORMOD KRISTIANSEN (59):

Snart 30 år i Statkraft på Fykan – lærer noe nytt hver eneste dag. Foto: Edmund Ulsnæs

Tormod Kristiansen fra Bærum nærmer seg 30 år i Meløy – det var nemlig 1. september i -96 at han tiltrådte som jordskiftekandidat, da i nyopprettet avdeling på Fykan.

Flere forflyttinger i organisasjonen senere, er han i dag senior rådgiver, men på samme felt og fagområder.

- Det er jo en fin måte å bli kjent i Norges land på, for vi er involvert i både prosjekter på utbygging og renovering, på forhandlinger og kontrakter og kompensasjoner til grunneiere, og med å framskaffe ulik dokumentasjon både i Statkraft internt og til eksterne aktører, ramser han opp eksempler fra typisk arbeidshverdag-innhold.

Tormod er på privaten bosatt i Glomfjord med sin Nina, og har fra et tidligere forhold en datter og en sønn født i 1987 og -89.

Da han selv var ferdig med daværende gymnaset, tok han ulike jobber, for eksempel for Kartverket i Bodø, før et forkurs i Mosjøen som ble intro til et fireårig studium innen jordskifterett – det som i dag er en mastergrad.

- Fra at avdelingen var nyopprettet her for snart 30 år siden, har det vært utvikling absolutt hele veien. Eiendomsavdelingen er en viktig ressurs i Statkraft nasjonalt.

- Og for oss som jobber her er det veldig spennende, for man lærer noe nytt, hver eneste dag, mener eldstemann på eiendom på Fykan.

MATHIAS THUNE MELLUM (27):

Reiser for Statkraft i hele landet, alltid interessert i eiendom. Foto: Edmund Ulsnæs

- Utdannelse innenfor eiendom har jeg tenkt på siden videregående, og i dag er jeg veldig fornøyd med valget av yrkesretning, forteller Mathias Thune Mellum – oppvokst i Fetsund men nå bosatt 110 mil lengre nord.

Idrettslinja på Rælingen, korporal i Forsvaret, og så til Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) på Ås.

Og, etter fem år der med fag innen jus, eiendomsutvikling og kartfag: mastergrad i eiendom. Midt i blinken for han som så tidlig var interessert i nettopp eiendom.

- Statkraft eier om lag 2.600 eiendommer rundt om i landet, i tillegg til at vi har eierinteresser i ca. 15.000 andre – så denne jobben innebærer en del reising, og dét liker jeg, har Mathias fortalt oss.

Topptur-interessert som han er, er han heller ikke direkte misfornøyd med å nå bo i "indrefileten" av Norge naturmessig, som han selv har sagt.

- Alt som har med eiendom å gjøre – forvaltning, kontraktsinngåelse, utforming av avtaler – det er et bredt spekter, og i hele landet, ramser han opp.

- Jobben som grunnerverver og eiendomsforvalter gjør at jeg er innom veldig mange felter i Statkrafts virksomhet. Først og fremst søkte jeg meg hit fordi det er en veldig spennende jobb med mye ansvar og mange arbeidsoppgaver som jeg liker godt.

IDA SOFIE MIENNA OLSEN (28):

Etter lærerike år hos Meløy kommune, har juristen funnet en enda mer fag-nær jobb hos Statkraft. Foto: Edmund Ulsnæs

- Jeg trives svært godt i min nye jobb! Statkraft er en bedrift i stadig utvikling, med mange nye prosjekter og et stort fagmiljø. Jeg har blitt veldig godt tatt imot og opplever at jeg allerede er en del av gjengen, forklarer Ida Sofie.

Hun er fra august i år siste tilskudd til den spesialiserte eiendomsavdelingen med base i kraftverksbygningene på Fykan, etter fire år som arealplanlegger i Meløy kommune.

Opprinnelig fra Alta, juristutdannet i Tromsø, til Meløy i 2019, barn på 1 og 3 år med samboer Mats Swensen (Reipå Knuseri), og familien er bosatt på Kunna, helt nord i Meløy.

Under studiene spesialiserte Ida Sofie seg innenfor samiske rettsforhold, spesielt reindriftsretten. Masteroppgaven tok for seg FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, ved utbygging av vindkraftverk i reinbeiteområder. Dette var før resultatet av den mye omtalte Fosen-saken.

- Jobben min i Statkraft gir meg muligheten til å bruke denne dagsaktuelle delen av kompetansen min på en helt annen måte, forklarer Ida Sofie.

- Om eiendomsfaget, grunnerverv og eiendomsforvaltning: jeg fikk prøve meg litt på dette også i Meløy kommune, og fikk lysten på mer etter å ha tolket noen gamle skjønnsdokumenter. Dette er kanskje for litt spesielt interesserte, men det er veldig faglig spennende for meg!