UTVIKLING, UTVIKLING

Før- og nå-bilder er alltid gøy, ikke minst i Glomfjord Industripark!

Foto: Vegard Anmarkrud
Annonsørinnhold produsert av Kulingen
Foto: Nordlandsmuséet

Bortsett fra evigvarende Nordhaugen, med spor etter trikketraséen som skulle gå rundt til Glomen, er det meste endret siden det nesten 100 år gamle bildet.

Hvis du tar utgangspunkt i rørgata, og Viadukten, som nå er revet, ser du ellers hva vi mener.

På vårt bilde fra i september ser vi nemlig at «Belsen» i dag ikke er boliger, men i praksis: Terje Halsan AS. Carporter, lagerhaller og, helt til høyre, den splitter nye administrasjonsbasen med garderober, kantine og kontorer – en base som tidligere lå i Garasjeveien innerst i Haugvika.